Ana Sayfa
Konularımız
 
Hamd, ancak Allah içindir. O'na hamdeder,
O'ndan yardım ve mağfiret dileriz.
Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin
kötülüğünden O'na sığınırız. Allah kimi
hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur, kimi
de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur.

Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim.
O, tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim
ki, Muhammed O'nun kulu ve Rasülü'dür.

"Ey iman edenler! Allah'tan sakınılması
gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman
olarak ölün." (Al-i îmran: 102)

"Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve
ondan da eşini yaratan ve ikisinden bir çok
erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden
sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte
bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına
riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin
üzerinizde gözetleyicidir." (Nisa:1)

"Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz
söyleyin. Ki Allah işlerinizi düzeltsin ve
günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah ve
Rasulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa
ermiş olur." (Ahzab: 70-71)

Bundan sonra:

"Muhakkak ki, sözlerin en doğrusu Allah'ın
Kelam'ı, yolların en hayırlısı Muhammed
(s.a.v.)'in yoludur. İşlerin en kötüsü ise
sonradan uydurulanlardır. Sonradan
uydurulup dine sokulan her amel bid'at, her
bid'at sapıklık ve her sapıklık da ateştedir."
Akide & Tevhid
Müslüman'ın Akidesi, İmanın Şartları, Tevhid, Şirk, Allah'ı Bilmek, Gayb, Ahiret
 
Hutbeler
Mekke ve Medine'den Cuma Hutbeleri, Bu Diyarin İmamlarindan Nasihatler
Kur'an
Tefsir, Kur'an İlimleri, Tefsir Usulü, Allah’ın Kelamı, Meal, Kur'an’ın Faziletleri
 
Sünnet
Sünneti Anlamak, Sünnetin Önemi, Selefin Sünnete Karşı Tutumu
Çeşitler
Çeşitli ve Diğer Kategorilere Sığmayan Konular
 
Menhec
Kur'an, Sünnet ve Selef-i Salih'inin Yolunu İzlemek, Davet ve İhyada Metod
İbadet
Allah'ı Razı Edecek
Tüm Ameller ve Sözler, Allah'ın Emirlerini Yerine Getirmek ve Haramlarından kaçınmak
 
Siret
Rasululallah'ın, Peygamberlerin, Selefin ve Büyük Alimlerin Hayatı

Terbiye & Tezkiye
Ahlakı Güzelleştirmek, İslam'i Bir Kimlik Oluşturmak, Kalbi ve Nefsi Arındırmak, İhlas, Huşu, Takva
 

Email
Bizimle İrtibata Geçmek İçin Bilgiler
b    
     
Son Yenilikler

Listeden bir gün sildiyseniz
olmak hızlı bir not yapmak istiyorum:
Buraya tıklayın
Biz katılımınızı bekliyoruz
Ekibiniz islah.de

Ortak Siteler
 
     
     
   

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buraya tiklayiniz. Kitaplari okuyabilmeniz icin gerekli program
       

Best viewd with 1024x768 and higher, 16-Bit or higher color, IE 6.0+/Netscape 7.0+